กระเป๋าถือสุภาพสตรี
กระเป๋าโท้ท
กระเป๋าสะพายไหล่/พาดลำตัว
กระเป๋าโฮโบ